Workshop “Van Bewust worden naar Bewust- Zijn”

Deze workshop maakt onderdeel uit van 'Stiltebewustzijn'. ‘Stiltebewustzijn is voor iedereen die in onze huidige tijd stilte en rust (soms) als een luxe ervaart.
Door het toenemen van drukte, ervaren stress en burn-out wordt de behoefte aan rust steeds groter. Toch blijft het moeilijk aan die behoefte toe te geven, er 'tijd' voor te maken.

In de workshop van 'Bewustworden naar Bewust-Zijn' ervaar je op een prettige manier ontspanning, kennis, verdieping en plezier.

Mijn overtuiging is dat "in de stilte en diepte de mens zichzelf kan ontmoeten".
We gaan een weg om de innerlijke stilte te ervaren, waardoor je in contact kunt komen met je ware zelf, je innerlijke wijsheid en je innerlijk weten.
We beoefenen daartoe verschillende vormen van meditatie, yoga, stiltemomenten, ontspanning en loslaten. Daarnaast worden een aantal modellen en begrippen toegelicht (psycho-educatie), we luisteren naar muziek en delen ervaringen.
Een gedeelte van de lunch wordt in stilte doorgebracht.

Door kalm en stil aanwezig te zijn, door 'simpelweg zijn', leer je het onbewuste denken, de interne ruis en discussies die ons steeds weer afleiden te herkennen en te stoppen. Je hoeft niet meer voortdurend mee te gaan met alles wat opkomt en zich onbewust aandient. Je zult de invloed van het verleden op je leven Nu en de rol van het ego hierin gaan herkennen en kunnen gaan loslaten.

In de innerlijke stilte krijg je ruimte om er achter te komen wie je werkelijk bent, wat je eigen diepste verlangens en behoeftes zijn, wat je met je leven wilt.
Alleen jij bepaalt wie je wilt zijn!

Het effect zal zijn dat je rustiger wordt, minder drukte in je hoofd hebt, beslissingen en keuzes maakt die veel beter bij je passen, ervaren stress afneemt en daardoor je levensplezier gaat vergroten. Daarnaast kan het een het positief effect hebben op je bloeddruk, je slaap en algeheel welbevinden.

'Stop het lawaai in je hoofd, zodat je de wonderbaarlijke geluiden van het leven kunt horen. Dan kun je een authentiek, diep leven leiden' (Thich Nhat Hanh)

 

Thema’s binnen deze workshop zijn:

 • mentale ruis herkennen
 • drukte in ons hoofd stoppen
 • aandachtig aanwezig zijn in het Hier en nu
 • invloed van het verleden op het heden herkennen
 • de kracht van de stilte
 • in de stilte en diepte ontmoet je jezelf
 • ego en zelf
 • balans lichaam en geestverlangens en behoeftes
 • keuzes van uit je innerlijk weten

  Spreken bovenstaande thema’s  je aan, dan is onze workshop vast iets voor jou!

Aanmelden

Meld je nu aan voor een van volgende data: