Wim Deurmeyer Wim Duermeyer (1950), scheikundig ingenieur TU Delft,(1975), een jaar gewerkt aan de universiteit Wenen, 1976 in dienst getreden bij Organon, Oss als hoofd van de afdeling medische microbiologie. In 1980 gepromoveerd tot Doctor in de geneeskunde aan de Faculteit Geneeskunde, Universiteit Utrecht. Op 21 oktober 1980 werden mijn beide dochters Marjolijn en Eveline geboren, een prachtige, emotionele en onvergetelijk ervaring!

In 1986 psychologie gaan studeren aan de KUNijmegen. Ik heb stage gelopen op de halfgesloten afdeling van het psychiatrisch centrum Nijmegen, waarin het diepe besef zich bij mij ontwikkelde van de mens achter zijn ziekte / symptomen . In mijn scriptie  'Psychotherapie en Verandering', staan niet symptoombestrijding maar het vinden en opheffen van de oorzaken van het menselijk lijden centraal. Het in balans brengen van de gehele mens, waarin loslaten en aanvaarden, hoe pijnlijk soms ook  belangrijk zijn. Daarna is pas persoonlijke groei mogelijk: van Bewustworden naar Bewust-Zijn. In de praktijk zijn naast westerse psychologie ook yoga, meditatie, mindfulness en compassie, ontspanningsoefeningen, stilte, energiewerk, voet- en intuïtive massage zeer behulpzaam gebleken bij veranderingsprocessen. De ontmoeting in de diepte en stilte maakt dat de zelfherstellende vermogens niet langer geblokkeerd zijn, en de mens meer en meer bewust wordt van 'wie ben ik en wat wil ik'. Je mag jezelf zijn onder zoveel mogelijk omstandigheden en toegang hebben tot de eigen behoeftes en verlangens, zonder angst, schuld of schaamte. Na ruim 20 jaar is dit nog steeds mijn visie.

Ik beoefen yoga en heb ook yoga gegeven, heb diverse cursussen gevolgd: voetreflex massage, kinesiologie, jaaropleiding intuïtieve massage, ademtherapie, energetische therapie. Tot op de dag van vandaag heb ik mij verder verdiept in meditatie, Mindfulness training, Compassie training, jaaropleiding MBCT en dit toegepast en geïntegreerd in mijn leven . Het gedachtegoed van het Christendom en Boeddhisme, van Alice Miller ( o.a. Het drama van het begaafde Kind), Eckhart Tolle (o.a. De kracht van het Nu [in de praktijk]), Ton Lathauwers (Meer dan een Mens kan doen) , het volgen van deelstudies bij het Instituut voor Oost-West filosofie en vele andere inspirerende activiteiten hebben mijn verdere weg bepaald. Bovengenoemde mix heeft mij gevormd en geïnspireerd om mensen te helpen vanuit een eigen unieke visie en werkwijze. Bewustwording stond daarbij altijd voorop, want "zonder bewustwording geen verandering mogelijk".

Door meer in het Hier en Nu te gaan leven, het enige moment waarin wij leven, ben ik minder gaan oordelen, en wat niet kan gaan aanvaarden. Hierdoor ben ik dichter bij mij zelf gekomen, bij wie ik in diepste wezen ben. In de natuur en veel op het water zijn, niets doen, wandelen in de bergen en werken in de moestuin vullen dit aan en brengen mij bij mijn innerlijk weten, wijsheid en creativiteit. Het heeft mij rust en tevredenheid gebracht.