Welkom bij Stiltebewustzijn!

'Stiltebewustzijn' is voor iedereen die in onze huidige tijd stilte en rust (soms) als een luxe ervaart.
We hebben het vaak te druk, moeten steeds meer van onszelf en onze omgeving, vragen ons zelden af waarom we dit toelaten. We proberen, vaak tevergeefs, alles gedaan te krijgen in ons werk, ons sociale leven, als partner en als ouder, en voelen ons hierin dan ook nog tekortschieten.
Door het toenemen van drukte, ervaren stress en burn-out wordt de behoefte aan rust steeds groter. Toch blijft het moeilijk aan die behoefte toe te geven, er 'tijd' voor te maken. En als dit al lukt vergt het veel om de patronen, die er steeds toe leiden dat we toch weer stress ervaren, los te laten.

Wij bieden een ruimte en sfeer om aan deze behoefte tegemoet te komen. Waarin je op een prettige manier ontspanning, kennis, verdieping en plezier kunt ervaren. Dit doen we onder andere met de workshop "van Bewustwording naar Bewust-Zijn".

We bieden oplossingen om zelf meer controle over je leven te krijgen, en keuzes te maken door innerlijk stil te worden en je aandacht te richten op wat je echt wilt en wat je doet.
Bewust worden van je onbewuste denken, je interne dialogen en mentale ruis en hoe die te herkennen en te stoppen zal je bewustzijn vergroten. Je zult meer bewust kunnen gaan leven in het hier en nu, als degene die je in wezen bent, en je niet mèèr bezig houden met verleden en toekomst dan nodig is.

Het effect zal zijn dat je rustiger wordt, minder drukte in je hoofd hebt, minder piekert en de ervaren stress afneemt. Beslissingen en keuzes gaat maken die veel beter bij je passen, en je gelukkiger gaat voelen.
Daarnaast kan het een het positief effect hebben op je bloeddruk, je slaap en algeheel welbevinden.

Ik wens je als bezoeker van deze website veel lees- en kijkplezier en hopen je bij een van onze activiteiten te mogen ontmoeten!

Wim Duermeyer

Stilte. Innerlijke stilte is je wezenlijke natuur. Als je het contact met de innerlijke stilte verliest, verlies je het contact met jezelf. Wanneer je het contact met jezelf verliest, verlies je jezelf in de wereld. (Eckhart Tolle)

 

Workshop : Van Bewust worden naar Bewust- Zijn

Ervaringen deelnemers

De ontspanningsoefeningen en de innerlijke stilte ervaren was heel fijn. De combinatie van ervaringsoefeningen en gedegen theorie is heel sterk en onderscheidend van andere workshops op dit vlak die ik heb meegemaakt -Krista